často kladené otázky

Ako sa môžete prihlásiť na školenie?

Je dôležité kontaktovať nás vždy v auguste pred začiatkom nového školského roka, prostredníctvom emailu: , že máte záujem, aby sme prišli na Vašu školu, alebo aby ste Vy prišli do nášho OK centra.

Koľko školení môžeme mať na našej škole a koľko také školenie trvá?

Štandardne školíme minimálne jeden deň a maximálne tri dni na jednej škole. Obyčajne prebiehajú dve školenia s dvoma lektormi paralelne. V jednej skupine môže byť na ZŠ max. 12 žiakov a na SŠ max. 16 žiakov. Školenia na ZŠ pre prvý až štvrtý ročník trvajú 2hodiny, pre piaty až siedmy 3hodiny a ôsmy až deviaty 4hod. Na stredných školách štandardne trvá školenie 4 hod.

Aké sú povinnosti pedagóga, ktorý požiadal o školenie?

Po tom ako nám nahlásite Váš záujem o školenie, vyplníte prihlášku a pošlete ju späť na email: . Od každej školy potrebujeme aj podpísané súhlasy detí (od 16 rokov) alebo ich zákonných zástupcov, so spracovaním niektorých osobných údajov a súhlas s nahrávaním videa počas školenia a fotenia. Chceme Vás poprosiť, aby ste ich mali nachystané a odovzdali ich lektorom v deň školenia. V prípade, že potrebujete zrušiť termín školenia, prosíme Vás, aby ste nám dali vedieť čím skôr.

Čím sú výnimočné školenia v OK Centre?

Naše vzdelávacie moduly zamerané na finančnú gramotnosť sú vytvorené s ohľadom na Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorého požiadavky sme prispôsobili dnešnej mladej generácii. Naše vzdelávacie metódy kladú dôraz na interaktivitu, praktickosť, zážitok, dobrú náladu a zábavné učenie. Efekt vzdelávania umocňuje aj inšpiratívne a hravé prostredie nášho OK Centra v Trnave.

Ak niekto nemôže prísť do centra, môže sa inak zúčastniť našich školení?

Áno. Školíme na základných a stredných školách na celom území Slovenska a to nie len v slovenskom, ale aj maďarskom a posunkovom jazyku. Sme schopní poskytnúť školenie aj v anglickom jazyku.

Koľko stojí školenie v OK Centre alebo priamo u vás v škole?

Školenia sú v rámci našich programov BEZPLATNÉ.

Už nie som študent strednej školy, ale tiež by som sa chcel zúčastniť školenia v OK Centre. Je to možné?

V súčasnosti robíme školenia len pre žiakov základných a stredných škôl. Ale plánujeme školenia aj pre staršiu mládež a dospelých.

Môžu sa žiaci nezávisle od školy zúčastniť školení?

Áno. V prípade dostatočného počtu žiakov je možné vytvoriť aj jednotlivé skupiny. Minimálny počet žiakov je 8.

Som učiteľ a aj ja by som sa rád zúčastnil podobného školenia. Existuje taká možnosť?

V súčasnosti sa naši lektori pripravujú aj na školenia pedagógov a rodičov a predpokladáme, že v školskom roku 2018/2019 už budeme schopní školiť aj tieto skupiny v oblasti finančnej gramotnosti.

Som z neziskovej organizácie a chcel/a by som s vami spolupracovať pri vzdelávaní skupín zo znevýhodneného prostredia a pod. Je to možné?

Budeme veľmi radi, ak nás oslovíte s ponukou spolupráce a sme si istí, že nájdeme spoločnú cestu ako naplniť potreby vašich klientov. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Kto sú lektori?

Lektorky a lektori sú dynamickí mladí ľudia, ktorí boli špeciálne školení na lektorovanie finančnej gramotnosti. Majú rôzne vzdelanie a zameranie, vrátane pedagogiky, biológie, psychológie, odpadového hospodárstva, personalistiky a iných zaujímavých odborov.

A čo ak je moja škola príliš ďaleko a chceli by sme tiež prísť do OK centra?

V rámci programu Interreg sme schopní zabezpečiť prepravu žiakov autobusom. A teda školenie i cesta je aj v tomto prípade zadarmo.

Je OK Centrum ekonomická škola?

Nie. OK Centrum nie je súčasťou verejného vzdelávacieho systému a nie je ekonomickou školou. OK center je špecializované školiace centrum, kde môžu účastníci absolvovať školenia v trvaní 4 hodín zameraných na rozvoj finančného povedomia, sebapoznania a spoločenskej zodpovednosti. Tieto školenia samozrejme zohľadňujú vekovú kategóriu a špeciálne potreby účastníkov.

Kde sa nachádza OK Centrum?

Centrum sa nachádza na prvom poschodí historickej budovy, kde sídli aj OTP Banka, na ulici Andreja Žarnova 5, 917 02 Trnava. Vchod je zboku z dvora.

Ako vyzerá školenie?

Školenie v tomto prípade je program, ktorý porušuje pravidlá a časové rámce, ktoré sú bežné v triede. Žiaci zvyčajne pracujú v malých skupinách a učia sa spoločne pod vedením lektorov. Interaktívne školenie je dobrou príležitosťou pre všetkých účastníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a rozšírili svoje vedomosti. Školenie trvá zvyčajne 4 hodiny. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte našich lektorov.

Aké vzdelávacie programy poskytuje OK Centrum?

OK Centrum poskytuje vzdelávanie v oblasti financií, manažmentu a kariéry. Zameriava sa však aj na ekologické myslenie a pripravuje postupne aj nové školenia v príbuzných oblastiach vzdelávania.

Kto sa môže zúčastniť školenia v OK Centre?

Zúčastniť sa môžu žiaci základných a stredných škôl, detské domovy, krízové centrá aj individuálne skupiny. Jednoducho každá inštitúcia, ktorá pracuje s mládežou. My sa pokúsime nájsť najlepší možný prístup, aby sme naplnili potreby účastníkov.