základné školy

Chceli by ste pre svojich žiakov školenie finančnej gramotnosti?

Naša nadácia poskytuje bezplatné školenia pre základné školy v oblasti finančnej gramotnosti cez vekovo prístupnú zážitkovú formu, kde si deti osvoja nie len informácie, ale aj zručnosti a správne postoje k finančným riešeniam. Naše vzdelávanie korešponduje s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2.
V prípade záujmu o bezplatné školenie finančnej gramotnosti pre niektorý z nižšie uvedených ročníkov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára , e-mailu: , alebo telefonicky na tel.č.: +421 904 683 151 (kontaktovať nás môžete v slovenskom a maďarskom jazyku)

Prehľad modulov pre jednotlivé ročníky

2 ročník

Vytváranie hodnôt a potrieb v rodine
Vzťah príjmov a výdavkov
Výmenný obchod v minulosti a dnes

3. ročník

Model úspešného hospodárenia
Pôžičky a povinnosť vrátenia požičaného predmetu/nástroja/atď. majiteľovi
Výmenný obchod v minulosti a dnes, tovarové peniaze
Vzťah príjmov a výdavkov

4. ročník

Výmenný obchod vo svete a vznik peňazí
Riadenie rizika
Vznik a základy medzinárodného obchodu (zahraničie, produkty, hodnoty a preprava)
Relativita hodnôt predmetov, surovín, potravín

5. ročník

Úloha peňazí v každodennom živote
Spôsob správneho hospodárenia v rodine
Význam sporenia
Súvislosť medzi pojmami bezpečnosť a peniaze
Cena ľudských činností vytvárajúcich hodnoty, vzťah medzi prácou a mzdou
Kolobeh peňazí v spoločnosti

6. ročník

Vzťah medzi výrobou, službami a obchodom
Pracovné procesy od výroby až po recykláciu z hľadiska hospodárstva a tvorby ceny produktu
Možnosti uvedomelého hospodárenia s peniazmi a význam úspor
Základné pojmy (úver, úrok, stavebné sporenie, atď.)
Vzťah medzi príjmami a výdavkami
Banka ako súčasť kolobehu peňazí

7. ročník

Vzťah medzi výrobcom, obchodníkom a spotrebiteľom
Dôležitosť vytvárania hodnôt a schopnosti odhadu cien
Identifikácia a riadenie rizika
Možnosti investovania
Typy bankových účtov

8.,9. ročník

Oblasti a možnosti hospodárenia s peniazmi v domácnosti, vytváranie hodnôt
Identifikácia a možnosti riadenia rizík ohrozujúcich rodinné hospodárenie
Investície a úvery
Kolobeh peňazí