Novinky

Verejné obstarávanie

OTP READY Nadácia vyhlasuje verejné obstarávanie na technické vybavenie. Ponuky môžete posielať do 3.9.2018 do 9hod. Dodanie tovaru je potrebné do 12.10.2018.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente

OTP READY nadácia na Komárňanských dňoch

OTP READY Nadácia bude mať stánok na podujatí Komárňanske dni, ktoré spája dve krajiny na brehu Dunaja. V rámci akcie „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie na Komárňanských dňoch”, sa budeme spolu rozprávať na tému finančnej gramotnosti. Naším cieľom je osloviť širokú verejnosť, zodpovedných rodičov, deti a všetkých záujemcov, ktorí chcú vedieť viac o dôležitosti uvedomelých rozhodnutí, hospodárení v rodine, šetrení a iných témach v tejto oblasti. Návštevníci si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať rôzne aktivity, ktoré sú súčasťou školení OTP READY Nadácie a OTP Nadácie Fáyho Andrása. Okrem debát a aktivít sa hostia budú môcť zabaviť aj pri fotokútiku s rekvizitami, ktoré priamo súvisia s peniazmi. Náš tím lektorov sa na vás teší pri stánku OTP READY Nadácie od 26. do 28.4. v Komárne na Námestí generála Klapku.


Prihlasovanie škôl pre rok 2018/19 spustené

Veríme, že naše školenia dali vaším žiakom nie len poznatky o financiách a hospodárstve, ale že s nami prežili aj príjemné chvíle. Ak sa našich školení chcete zúčastniť aj v tomto školskom roku, pošlite nám prosím v priebehu AUGUSTA prihlášku na: Viac informácií nájdete v sekcii pre pedagógov.

Školenie lektorov na prácu s dospelými

Vďaka programu Interreg a projektu Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávania sa naše lektorky môžu vzdelávať v oblasti školenia dospelých. Práve prebieha prvá časť školení, ktoré vedú pedagógovia andragogiky z Univerzity Loranta Eotvosa v Budapešti. Tešíme sa, že už o pár mesiacov k naším školeniam pribudnú aj školenia pedagógov a dospelých zo znevýhodneného prostredia v oblasti finančnej gramotnosti.

Slávnostné otvorenie OK centra

1.6.2018 sa nám podarilo slávnostne otvoriť naše vzdelávacie OK centrum v Trnave vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a projektu Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie v spolupráci s maďarskou OTP Fáy András nadáciou.

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania financií a budúcnosti na Slovensku, ako aj v Maďarsku.

V rámci programu slávnostného otvorenia sme si mohli vypočuť prednášky zamerané na prepojenie ekológie a financií v podaní Martiny Ľuptákovej z firmy Curaprox, ale aj inšpiratívne workshopy a prednášky na túto tému z pohľadu našich lektoriek Zuzany Pénzovej a Martiny Hudákovej.

O slávnostné prestrihnutie pásky sa postarala Ing. Angelika Mikócziová (štatutárna zástupkyňa OTP READY Nadácie )Ing. Zita Zemková (generálna riaditeľka OTP Banky Slovensko, a.s.) a Dr. Tamás Mészáros (predseda správnej rady OTP Fáy András).

Výzva na predkladanie ponúk- Technické vybavenie v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and economic education"

22.05.2018

Detailné informácie o VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK technického vybavenia v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and economic education"

Viac

Slávnotné otvorenie OK Centra

17.05.2018

Viac

Prieskum trhu

30.04.2018

Viac

OTP Ready Nadácia je prijímateľom 2% daní

2.2.2018

Viac

Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania…

Viac

Príloha

Prvá perióda projektu "Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" bola úspešne ukončená

18.1.2018

Viac