zmluvy a verejné obstarávania

Na tejto stránke nájdete všetky prieskumy trhu, výzvy na predkladanie ponúk, zmluvy a všetky dôležité dokumenty k verejnému obstarávaniu

Prieskum trhu k zakázke
Výzva na predkladanie ponúk
Zmluva o poskytnutí služieb
Vyzva na predkladanie ponuk OTP Prislušenstvo a technika 2